Progravity.nl is gesloten.
 

Met veel teleurstelling moeten wij onze webshop helaas sluiten.

Zoals vele van onze vaste klanten weten is Progravity.nl ontstaan uit passie voor de mountainbike sport en mijn behoefte betrokken te zijn in de wereld van DH en enduro.

Kanker maakte dat ik sinds 2012, op 31 jarige leeftijd niet altijd meer zo actief kon deelnemen aan de sport die ik zo graag beoefen. Onze webshop gaf mij de mogelijkheid met de sport bezig te blijven en met jullie in contact te blijven ten tijden van behandelingen.

5 jaar lang hebben wij met fysieke ups & downs een geweldige afleiding en plezier aan onze shop beleefd. contact met klanten, partners, onze vaste teamrijders, jullie hebben hier een grote bijdrage aan gehad.

Inmiddels is het zover dat de ziekte die ons leven al die jaren heeft beheerst sterker blijkt dan dat we al die tijd gehoopt hadden. Mijn levensverwachting is dusdanig drastisch bijgesteld dat ik genoodzaakt ben om zaken af te ronden, waaronder het sluiten van onze shop.

We willen langs deze weg iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het plezier en succes dat we met onze shop hebben mogen beleven. Jullie als klant, teamrijder, partner, distributeur, vereniging hebben een enorme bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven en het plezier dat wij de afgelopen jaren hebben ervaren!
 

KEEP SHREDDIN !!!

Joost, progravity.nl